Klasa malowania akrylem.
2 godziny : od 2 PM do 4 PM
Temat: Pierwsze wrażenie z “akrylem”
Materiały zapewnia organizator.

Acrylic painting class.
2 hours: from 2 PM to 4 PM
Subject: First impression with “acrylic”
The materials are provided by the organizer.